17. 07. 2024
Moje představa o chůvě

Co ode mne můžete očekávat a co mohu nabídnout ?

 • Lásku k dětem, citlivý přístup, pochopení pro dětské starosti a úzkosti (potíže s odloučením od rodičů, adaptací na změnu aj.).
 • Spolehlivost, odpovědnost, dochvilnost.
 • Kreativní a aktivní přístup, snahu přispět k všestrannému rozvoji dítěte jako originální a jedinečné bytosti - hry, čtení v knížkách, vyrábění, vycházky, výlety atd. (vše s ohledem na věk dítěte, jeho osobnost a zájmy). Chůva, která poskytne pocit bezpečí, pečuje, hraje si, připravuje dítěti program a podílí se na výchově. Chci být obohacením pro vaše dítě a vaši rodinu.
 • Chci být víc než dohled nad bezpečím dítěte, chci být kamarádkou/tetou pro vaše dítě. Udělám vše pro to, aby si mne vaše dítě oblíbilo, aby se na mne těšilo, aby bylo v pohodě. Pak i vy jako rodiče budete v klidu, budu vám pomocí a moje místo v rodině bude mít smysl.
 • Chůva nikdy není náhradou maminky! Respektuje přístup rodičů a podporuje jejich výsadní postavení. Jsem zastáncem vymezení hranic ve výchově. Pomáhají dítěti orientovat se ve světě a dávají pocity jistoty. „Kam až“ však stanovujete předně vy jako rodiče. Chůva ovšem, ať chce či nechce, dítě svým přístupem ovlivňuje a může (měla by) být významným obohacením jeho světa. Nese proto odpovědnost za své působení na dítě, ale má také právo očekávat od rodičů a dítěte příslušný respekt - ne služka, ale partner v péči o vaše dítě.

Na začátek


Forma hlídání - kde, kdy, cena

Nabízím hlídání u vás doma (výhoda pro dítě - jemu známé prostředí a pro vás odpadá dovážení dítěte), hlídání u mne doma (pokud by to bylo pro vás výhodné a pokud by se s ohledem na věk dítěte a jeho potřeby dal u nás vytvořit snadno „jeho prostor“).

Preferuji hlídání v lokalitě Praha 4 (ideálně Krč, Braník, Lhotka a přilehlé části). Blízkost chůvy a dítěte je výhodná pro obě strany - jsem po ruce:-).

Preferuji dlouhodobou spolupráci a celodenní hlídání (přibližně v čase 8-16 h.), podle volné kapacity jen některé dny nebo celý týden. Večery, víkendy a svátky si rezervuji pro vlastní rodinu, v případě nutnosti lze však udělat výjimku. Hlídání dětí v době nemoci je třeba řešit případ od případu. Každopádně v době akutní nemoci (horečky, bolesti apod.) je i pro dítě lepší, když je s ním maminka. Péči v dalším léčení a rekonvalescenci už může převzít chůva.

Cenu si stanovíme dohodou a zpravidla se odvíjí od počtu dětí, vašich požadavků a náročnosti péče.

Na začátek

Rodiče - dítě - chůva

Základním předpokladem vaší spokojenosti je, abychom si vzájemně „sedli“. Proto je důležité si hned v úvodu vyjasnit vaše očekávání, požadavky na péči/ výchovu a moje možnosti. Čím lépe se vzájemně poznáme, tím lépe můžeme odhadnout, jak by naše spolupráce mohla klapat.

V neposlední řadě jde o předání maxima informací o dítěti samotném (jeho povaze, zálibách, specifických potřebách atd.) a o bližší seznámení s vaším dítětem/dětmi.

Věřím, že když se podaří spojit kompatibilní chůvu a rodinu, přinese to skutečné štěstí oběma stranám a zejména dítěti.

Důležitá je po celou dobu spolupráce oboustranná vstřícnost, dobrá vzájemná komunikace a otevřenost.

Na začátek


Co mě bude zajímat při prvním setkání
 • Vaše představa a požadavky v péči o dítě.
 • Maximum informací o dítěti
  • co má rádo/nerado
  • čeho se bojí
  • na co je zvyklé
  • denní režim
  • co ho dokáže uklidnit
  • způsob výchovy, zvláštnosti dítěte
 • Zdravotní omezení, alergie apod.
 • Činnosti, kterým se přednostně věnovat, činnosti, kterým je dobré se vyhnout
 • TV, video apod.- vůbec x vymezený čas
 • Chodit ven za každého počasí, za přijatelného počasí, jen za hezkého počasí
 • Vycházky pouze v okolí bydliště x možnost výletů
 • Seznámení s bytem - věci dítěte (oblečení), lékárnička
 • Kontakty na rodiče (mobil, e-mail)

Na začátek